Dzisiaj jest r.

"Bliżej natury" - program realizowany przez Zespół Szkół w DomaniewieZadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl)

Wartość ogólna zadania: 13 450 zł

Źródła finansowania zadania:

 • dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 11 895 zł
 • środki Zespołu Szkół w Domaniewie: 1 555 zł

 • Zakres zadania:

 • wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
 • wycieczka do Arboretum SGGW w Rogowie
 • wycieczka do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi
 • konkurs fotograficzny "Bliżej natury" wraz z wystawą prac
 • konkurs plastyczny "Bliżej natury" wraz z wystawą prac
 • konkurs recytatorski "Bliżej natury"
 • zakup roślin i ich sadzenie na terenie przyszkolnym
 • doposażenie pracowni ekologicznej
 • Termin realizacji: 2012 rok

  Beneficjent zadania: Gmina Dalików
  Realizator zadania: Zespół Szkół w Domaniewie
  Partner zadania: Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie


  REALIZACJA

  Wycieczka do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi
  W wycieczce wzięły udział dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej. Program jednodniowej wycieczki obejmował zwiedzanie ogrodu zoologicznego oraz udział w grze dydaktycznej w ramach Światowego Tygodnia Zwierząt. Podsumowanie gry stanowiła pogadanka na temat ochrony środowiska.

  Konkurs plastyczny „Bliżej natury”
  Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania pięknem przyrody oraz jego utrwalenie. Przedmiotem prac były krajobrazy i urokliwe miejsca znajdujące się na terenie naszego kraju.

  Nagrody przyznano w następujących kategoriach:
  a) Klasy I-III szkoły podstawowej (I, II, III miejsce)
  b) Klasy IV-VI szkoły podstawowej (I, II, III miejsce)
  c) Klasy I-III gimnazjum (I, II, III miejsce)
  Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe: odtwarzacze mp3, słuchawki bezprzewodowe na kartę micro SD, przenośną pamięć, radiomagnetofon, gry edukacyjne.

  Wycieczka do Arboretum SGGW w Rogowie
  W wycieczce wzięły udział dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej. Program jednodniowej wycieczki objął zwiedzanie Arboretum i Alpinarium oraz obserwację krajobrazu podczas przejazdu kolejką wąskotorową na trasie Rogów-Jeżów.

  Konkurs recytatorski „Bliżej natury”
  Celem konkursu było upowszechnianie idei ekologicznych poprzez prezentację utworów literackich. Uczniowie zaprezentowali utwory poetyckie o tematyce ekologicznej.

  Nagrody przyznano w następujących kategoriach:
  a) Klasy I-III szkoły podstawowej (I, II, III miejsce)
  b) Klasy IV-VI szkoły podstawowej (I, II, III miejsce)
  c) Klasy I-III gimnazjum (I, II, III miejsce)
  Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe: odtwarzacze mp3, słuchawki bezprzewodowe na kartę micro SD, przenośną pamięć, radiomagnetofon, gry edukacyjne.

  Posadzenie roślin ozdobnych
  W ramach zadania zostało zakupionych 30 roślin ozdobnych. Zakupione rośliny zostały posadzone przez uczniów na terenie otaczającym budynek Zespołu Szkół w Domaniewie. Wspólna praca przy projektowaniu skalniaka i nasadzeniach przyczyniła się do integracji zespołu uczniowskiego oraz większej dbałości o zielone tereny. Posadzone rośliny stanowią trwały ślad po realizacji projektu.

  Doposażenie pracowni ekologicznej
  W ramach zadania zostały zakupione lupy, lornetki, kompasy oraz klucze do oznaczania roślin i zwierząt.

  Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
  Program „Bliżej natury”, choć realizowany przez szkołę, nie ma nic wspólnego z siedzeniem w szkolnej ławce. Jako pierwsi skorzystali z niego miłośnicy gór. W czerwcu grupa 46 uczniów szkoły podstawowej pojechała na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego. Spacer do Zamku w Pieskowej Skale, podejście pod Maczugę Herkulesa, marsz przez Wąwóz Ciasne Skałki na najwyższe wzniesienie parku i przeprawy przez jaskinie to tylko niektóre z wielu atrakcji czekających na uczestników. Wycieczka pozostawiła po sobie nie tylko miłe wspomnienia, ale również wiedzę na temat zjawisk krasowych i ich wpływu na krajobraz, informacje o formach naciekowych jaskiń oraz umiejętności rozpoznawania niektórych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie parku.  "Bliżej natury" - konkurs fotograficzny
  Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania pięknem przyrody oraz jego utrwalenie. Przedmiotem fotografii były krajobrazy i urokliwe miejsca znajdujące się na terenie naszego kraju.
  Nagrody przyznano w następujących kategoriach:
  a) Klasy IV-VI szkoły podstawowej (I, II, III miejsce)
  b) Klasy I-III gimnazjum (I, II, III miejsce)
  Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe: odtwarzacze mp3, słuchawki bezprzewodowe na kartę micro SD, przenośną pamięć.

  Pokonkursowe wystawy prac
  Prace wyróżnione w konkursach plastycznym i fotograficznym zostały zaprezentowane na wystawach w szkolnej bibliotece oraz podczas „Wieczoru Kolęd” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie.

  Copyright © 2018 SP w Domaniewie