Dzisiaj jest r.

XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moja Mała Ojczyzna”

W dniu 17 listopada 2014r. w Filii Bibliotecznej w Domaniewie odbył się I etap XIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną W Poddębicach oraz Starostwo Powiatowe w Poddębicach.
Do finału konkursu zakwalifikowały się dwie uczennice Zespołu Szkół w Domaniewie:
   1. Natalia Pisera zaprezentowała wiersze - „*** Jakże nazwać miłość”, „Heidegeer mówi o górze”
   2. Julia Łopacińska zaprezentowała wiersze - „*** Jakże nazwać miłość”, „Książe”

Celem Konkursu jest popularyzacja poezji dotyczącej Regionu oraz rozbudzenie zainteresowań sztuką poetycką i recytatorską. Każdy z uczestników może zaprezentować od 1 do 3 wierszy autorów wywodzących się i piszących o Ziemi Poddębickiej- m.in. M. Duszki, B. Krystka, Z. Kubczyka, Z. Skibińskiego.


X Powiatowy Konkurs Recytatorski Literatury Europejskiej

W dniu 18 listopada 2014r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Domaniewie zaprezentowali wiersze na X Powiatowy Konkurs Recytatorski Literatury Europejskiej. W sezonie 2014/2015 obowiązuje Literatura litewska.
Do dalszego etapu, który odbył się 26 listopada 2014r. w Młodzieżowym Centrum Edukacji Europejskiej w Poddębicach zakwalifikowały się:
   1. Natalia Pisera („Nienawiść”, „Myślę”)
   2. Sara Beniak („Śledzie”, „Poduszka”)
   3. Julia Gosińska („Matka”, „Wieża Babel”)

Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży literatury litewskiej, wdrażanie do właściwego obcowania ze światem poezji i prozy, inspirowanie zainteresowań literackich, zachęcenie do czytania książek.


Copyright © 2018 SP w Domaniewie