Dzisiaj jest r.

Pracownia przyrodnicza Zespołu Szkół w DomaniewieZadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl)

Wartość ogólna zadania: 45 502,00 zł
Źródła finansowania zadania:
   - dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 39 515,10 zł
   - środki Zespołu Szkół w Domaniewie: 5 986,90 zł

Zakres zadania:
  - zakup pomocy dydaktycznych (mikroskop cyfrowy, kamera mikroskopowa, tellurium, arkusze powiększające, lupy, zestawy preparatów mikroskopowych, zestaw szkiełek, modele, kompasy, igła magnetyczna, magnetyzm kuli ziemskiej - zestaw doświadczalny, magnesy, maszyna elektrostatyczna, kolekcja skał, taśma miernicza, globusy, mapy, atlasy, odlewy skamieniałości, zestaw metali z zawieszkami, waga elektroniczna, maszyna do mieszania barw, krążek barw Newtona z wirownicą, pryzmaty, soczewki, foliogramy, przyrządy do badania klimatu, przyrząd do pomiarów ekologicznych, walizka Eko-badacza, paski wskaźnikowe pH, książki, filmy DVD)
  - zakup sprzętu audio video i komputerowego (zestaw komputerowy z oprogramowaniem, tablica interaktywna z projektorem, głośniki)
  - wyposażenie pracowni (stoły, krzesła, biurko nauczycielskie, mobilny stojak na mapy, stojak do zawieszania map i plansz, segment, tablice korkowe, tablica tradycyjna, rolety okienne)
  - prace remontowe (malowanie ścian, wykonanie tynku mozaikowego, położenie wykładziny z tworzywa sztucznego)

Termin realizacji: 2013 rok
Beneficjent zadania: Gmina Dalików
Realizator zadania: Zespół Szkół w Domaniewie

Firmy realizujące zamówienie:
P.U. "JURAND" Marcin Juraszczyk
P.H.U. "PROFIT" Monika Adamczyk
USŁUGI STOLARSKIE Dariusz Kajszczak
Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A.
SYNAPIA Sp. z o.o.
"JANGAR" Grażyna Żak
KSIĘGARNIA "ATENA" Monika Otto
Copyright © 2018 SP w Domaniewie