Dzisiaj jest r.

Zielony Ogród Zespołu Szkół w DomaniewieZadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl)

Wartość ogólna zadania: 29 957.70 zł

Źródła finansowania zadania:

 • dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 26 948,49 zł
 • środki Zespołu Szkół w Domaniewie: 3 009,21 zł

 • Zakres zadania:

 • utworzenie miejsca do prowadzenia zajęć (zakup dwóch altan edukacyjnych wraz z ławkami i stołami)
 • zakup elementów wyposażenia ogródka (pergola, kompostownik, kosze na odpady)
 • zakup sadzonek oraz nasion roślin
 • przygotowanie gruntu pod nasadzenia
 • zakup linii kroplującej do nawadniania
 • wykonanie alejek

 • Termin realizacji: 2013 rok
  Beneficjent zadania: Gmina Dalików
  Realizator zadania: Zespół Szkół w Domaniewie

  Od samego początku w realizację projektu bardzo aktywnie włączyli się rodzice, poświęcili na to bardzo wiele czasu i pracy. Najpierw tatusiowie zajęli się przygotowaniem podłoża pod ogród. W wakacje zostały wykonane prace stolarskie, postawiono altany edukacyjne ze stołami i ławkami, pergolę, kompostownik. Jesienią mamy wyłożyły włókninę, posadziły część roślin, wysypały korę, rozbudowały skalniak, przycięły rosnące krzewy. Mniejsze rośliny sadzili uczniowie, oni też wykonali etykiety do każdej z roślin i właściwie je oznaczyli.


  Gmina Dalików oraz Zespół Szkół w Domaniewie składają szczególne podziękowania Pani Justynie Zakrzewskiej prowadzącej firmę JustiGarden za przygotowanie projektu zagospodarowania terenu oraz rodzicom, którzy włożyli mnóstwo czasu i pracy w realizację zadania.


  Copyright © 2018 SP w Domaniewie