Dzisiaj jest r.

"W Dalikowie uczymy z nutką technologii"
Plan zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej w Domaniewie w ramach projektu od 19.02.2018 r. »

W grudniu 2016 roku w Zespole Szkół w Domaniewie rozpoczęła się realizacja projektu: „W Dalikowie uczymy z nutką technologii” współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu powstaną dwie nowe pracownie informatyczne, pracownia fizyczno – chemiczna oraz doposażone zostaną pracownie przyrodnicze. Zadania w projekcie obejmują również realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Okres realizacji projektu został podzielony na cztery edycje, w każdej z nich proponujemy naszym uczniom szereg atrakcyjnych zajęć rozwijających ich zainteresowania oraz wyrównujących ewentualne braki w zakresie przedmiotów ścisłych, przyrodniczych czy przekrojowych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

W naszej szkole w czasie realizacji projektu odbywają się następujące zajęcia:

• Matematyczne
• Informatyczne
• Przyrodnicze
• Fizyczne
• Chemiczne
• Biologiczne
• Geograficzne
• Warsztaty doskonalące umiejętność uczenia się
• Warsztaty doskonalące kompetencje społeczne
• Warsztaty rozwijające kreatywność i pracę zespołową
• Warsztaty z języka angielskiego
• Warsztaty z języka niemieckiego
• Warsztaty z doradztwa edukacyjno – zawodowego
• Indywidualne zajęcia logopedyczne
• Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na lipiec 2018 roku.

Copyright © 2018 SP w Domaniewie